Registre Municipal d'Associacions

Què és i per a què serveix? El Registre municipal d'Associacions té per objecte la inscripció de totes les associacions sense ànim de lucre que actuen en l'àmbit territorial de Manuel.

Qui ho pot demanar? Totes les associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes de Manuel.

Quins documents s'han de portar?

  1. Sol·licitud.
  2. Fitxa d'inscripció. Còpia del DNI del president/a de l'entitat.
  3. Acta fundacional de l'entitat.
  4. Estatuts.
  5. Còpia del NIF de l'entitat.
  6. Còpia de la inscripció en el Registre General d'Associacions i/o en altres registres públics.

Quin cost té? Gratuït.

Quan es pot fer? En qualsevol moment.

Com i on es pot presentar? Al registre de l'Ajuntament de Manuel.

On es pot trobar més informació? El Reglament del registre municipal d'associacions regula el seu funcionament.

Informació d'interés: Per poder concórrer a la convocatòria anual de subvencions que convoca l'Ajuntament de Manuel, és imprescindible que les entitats estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions.