Actuacions cofinanciades pel Fons Social Europeu

AVALEM JOVES PLUS 2019

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d´Ocupació Juvenil

● Contractacions EMPUJU: 2

● Contractacions EMCUJU: 1

 

PROGRAMA EMCUJU-DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional e Garantia Juvenil.

● Subvenció concedida: 32.442,68 euros

● Número de contractes: 1

● Duració del contracte: 12 mesos. Del 21 d’octubre de 2019 al 20 d’octubre de 2020.

● Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

 

Ocupacions contractades y tasques a realitzar:

Tècnic Gestió Administrativa (Llicenciat): 1 persona

  • Realitzar treballs Tècnics de gestió  que comporta una especial complexitat o que requerixca d’una especial adaptació de mètodes
  • Col·laboració en la preparació i realització de treball en l’àmbit d’intervenció.

 

PROGRAMA EMPUJU-DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional e Garantia Juvenil.

● Subvenció concedida: 32.273,82 euros

● Número de contractes: 2

● Duració del contracte: 12 mesos. Del 21 d’octubre de 2019 al 20 d’octubre de 2020

● Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

 

Ocupacions contractades y tasques a realitzar:

1. Peó de neteja viaria: 1 persona

  • Realitzar treballs de neteja en la via pública
  • Recolzament en les activitats desenvolupades per la Brigada Municipal

2. Tècnic d’ Educació Infantil

  • Recolzament a les activitats desenvolupades en l’Escola Infantil Municipal
  • Participació en tallers d’animació lectora per a xiquets.
  • Participació en tallers per als mes menuts.
  • Programació escoleta de Nadal, Pasquera  i d’Estiu.

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu, Unió Europea.

● Direcció General d’Ocupació, Afers Socials e Igualtat d’Oportunitats de la Comissin Europea

            ◊ http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

● UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

            ◊ http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html