Culturals

La cultura concebuda com a forma de ser i relacionar-se d'un poble.

Des d'esta perspectiva es pretén potenciar: Que la gent del poble senta la necessitat de participar per a crear cultura, per a fer poble cultural amb identitat pròpia . Recuperar les tradicions a través de les activitats culturals. La comunicació entre el veïnat. La participació activa del poble. La creació artística dins de l'àmbit de la música, el teatre, el ball, etc.. La interculturalitat, com un instrument per a generar noves formes de convivència. És necessari el suport de tota la població per a crear noves xarxes culturals que contribuïsquen a construir un poble dinàmic, artístic, crític, innovador i obert als albors d'este nou segle XXI.