Limonium

El Limonium mansaneatianum, coneguda com "ensopeguera de Mansanet", és una espècie de planta de la família Plumbaginaceae. És un endemisme que només creix a les Salines i algunes àrees motl properes. Només compta amb protecció oficial a Manuel, en quedar inclòs al Paratege Natural Municipal.

És una planta perenne de tiges escasses més o menys papil·losa en la seua totalitat. Posseeix una roseta basal ramificada de 1-5 cm de longitud amb fulles verdes durant la floració. I les fulles caulinars inferiors són esquamiformes, pardusques, de 2-5 mm de longitud i triangulars. Les inflorescències són papil·loses, fan entre 20-50 (70) cm, erectes i ramificades. Els pètals tenen un color violaci pàl·lid. La floració és entre juliol i setembre.

AMENACES

Els canvis d'ús del sòl, la creació de pedreres o abocadors de residus sòlids. Són molt vulnerables a la compactació del sòl pel trànsit rodat (quads, motos, etc).

El Limonium mansaneatium està inclòs al Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades com a "vulnerable". I segons estableix la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), aquesta espècie es troba en la categoria d'En Perill Crític (CR)