Moros i Cristians

Es va celebrar per primera vegada a Manuel l'any 2007

Des de l'Associació de moros i cristians, es va acordar que aquestes festes es celebrarien el segon cap de setmana d’Agost.

Com va sorgir la idea de fer aquestes festes? 

Després de visitar molts pobles que tenen una llarga tradició en aquesta festa, un grup de jóves va decidir dur-les endavant.

En un principi sols eixistien tres comparses. Aquestes comparses fundadores van ser els CREUATS (cristians), els TEMPLARIS (cristians) i les ABBASIES (moros).

Una vegada es va tindre clar el total de comparses i amb la il·lusió de tirar endavant amb aquesta festa, es va formar el que és l’Associació de moros i cristians. Aquesta està composta per components de cada comparsa que durant tot l’any es reuneixen per a que aquesta festa es puga portar a terme al nostre poble.

Per a la Festes del 2008 es van afegir tres comparses noves: CONTRABANDISTES (cristians), ALMORÀVIDS (moros) i MOSSÀRABS (moros). L'any 2009, es va donar de baixa la comparsa Mossàrabs, però es va agegir una nova, la comparsa BEREBERS, quedant un total de sis comparses, tres mores i tres cristianes. A l'any 2010, s'incorpora una nova comparsa cristiana, els Bandolers, sent 7 comparses en total. Al 2011 s'incorpora una nova comparsa mora, els Tuaregs, amb un total de 8 comparses i 186 festers. Al 2012 continuen les 8 comparses. L'any 2013 els Berebers deixen l'Associació de Moros i Cristians i per tant, desapareix la comparsa quedant 7 comparses. L'any 2014 continuen les 7 comparses i és l'any passat quan desapareix la comparsa Bandolers i Almoràvids, quedant només 5 comparses.