Informació cens/habitants

Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es)

Evolució del padró d'habitants