Publicades les bases d'una borsa de treball temporal d'administratius/ves

A la secció d'ocupació pública de la pàgina de transparència de l'Ajuntament de Manuel es troben publicades les bases que han de regir aquesta convocatòria així com un model d'instància.