Oferta ocupació pública de 2020 del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València

Publicat al DOGV del 2 de juny de 2020 l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València.

A l'enllaç podeu trobar la informació.