Noves mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana

Resum de les noves mesures

*PRIMERA:
Es restringeix la mobilitat nocturna a tota la Comunitat Valenciana entre les 12:00 hores de la nit i les 06:00hores de la matinada.
En eixa franja horària, només podran transitar pel carrer aquelles persones que vagen a treballar, que tornen a casa del treball, o que es desplacen per una causa de força major, com una urgència mèdica o l’atenció d’una persona depenent.

*SEGONA:
Es limita a 6 persones el número màxim de membres en una reunió de caràcter familiar o social en espais públics, i també –recalquem, “també”– en espais privats entre persones no convivents.

*TERCERA:
Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure només podran estar oberts de les 8 fins les 10:00 hores de la nit.

*QUARTA:
En establiments d’hosteleria i restauració:
- El consum serà sempre en taula, mai en barra.
-Les taules seran d’un màxim de 6 persones.
- Els establiment tancaran a la mitjanit

*CINQUENA:
Queda prohibida la venda d’alcohol entre les 10:00 hores de la nit i les 08:00 hores del matí, excepte en hosteleria i restauració.

Com a RECOMANACIONS, la nova resolució demana ajornar les activitats familiars o socials que no siguen imprescindibles, així com limitar l’activitat social en les pròximes setmanes.