Matrícula per a l'IES Pere d'Esplugues

La matrícula per al curs 2020/2021 a l'IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga  es realitzarà en dos fases:

- la primera serà mitjançant el procediment telemàtic

- la segona serà presencial

Les dues han de realitzar-se obligatòriament.

A l'imatge adjunta podeu consultar les dates i procediments que corresponen a cada curs.

Adjuntos