L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació per realitzar tallers de prevenció en drogodependències

Segons anunci de la Diputació Provincial de València, publicat el dia 5 d'octubre, l'Ajuntament de Manuel serà beneficiari d'una subvenció per tal de realitzar dos tallers de prevenció de drogodependències dirigits a famílies i pares i mares d'adolescents.

Aquests tallers, que es realitzarn al llarg del mes de novembre, porten per títol: "Què he de fer per a que els meus fills m'escolten?" i "Escoltar-nos no només amb la paraula", i estan coordinats per l'Àrea de Benestar Social de la Diputació Provincial juntament amb la treballadora social de la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social La Comuna.