Convocat un procés selectiu per constituir una borsa de treball de Tècnic/a de Joventut en la Mancomunitat de serveis de benestar social La Comuna

Al BOPV s'ha publicat l'anunci sobre la convocatòria d'un procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal laboral Tècnic/a de Joventut en la Mancomunitat de serveis de benestar social La Comuna.

Termini per presentar les instàncies finalitza el 13 de novembre.

A la documentació adjunta podeu trobar les bases i un model d'instància.