Confinament perimetral de la C.V. durant set dies naturals

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han anunciat en roda de premsa el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana durant set dies naturals i noves restriccions contra la covid-19 després de l'augment del nombre de contagis i de morts en la Comunitat Valenciana en aquesta última setmana.

A partir del divendres 30 d'octubre, a les 12 h., no es podrà entrar al territori autonòmic ni tampoc eixir d’ell durant 7 dies.

Sí que es podrà canviar de municipi i província dins de la CV.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf

El decret recull onze excepcions a aquesta prohibició d'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana, que hauran de ser  justificades i que són les següents:
 
1- L'assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
2- El compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
3- L'assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
4- El retorn al lloc de residència habitual o familiar.
5- L'assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
6- El desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
7- Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
8- Renovacions de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
9- Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
10- Causa de força major o situació de necessitat.
11- Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.