Campanya de control de vectors

L’Ajuntament de Manuel, amb la col·laboració de la Diputació de València, ha realitzat durant l’any 2020 actuacions de control de vectors (mosques i mosquits).

Aquests serveis de control de la població de mosquits es realitzen al llarg de l’any ininterrompudament, començant la campanya en abril amb una inspecció preliminar, i realitzant-se vigilància, inspeccions periòdiques i tractament en els focus procedents.

Com a conclusió d’aquestes actuacions es pot dir que:

  • La població de mosquits s’ha reduït i mantingut en nivells tolerables a l’interior de les zones urbanes de Manuel (objectiu principal de la campanya).
  • Els tractaments realitzats i els mitjans utilitzats han sigut els adequats per a la reducció de la població de mosquits Durant la campanya de 2020.
  • Els productes utilitzats i la metodologia emprada han sigut molt respectuosos amb el medi ambient i amb les persones.