DECRET 66/2020 de 5 de Juny.

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la Covid-19, que s’ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establiments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legislació, amb l’adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients, davant de la incertesa de la recuperació econòmica i la resposta de les persones consumidores. Per això, aquest decret considera subvencionables les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.
Teniu més informació a l'enllaç.