Pressupostos

Pressupost Municipal 2020

Resum Ingressos/Gastos

Desglossament de despeses

Desglossament d'ingressos

Liquidació Municipal 2019

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'ingressos

Desglossament de despeses

Pressupost Municipal 2019

Resum Ingressos/Gastos

Desglossament de despeses

Desglossament d’ingressos

Liquidació Municipal 2018

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'ingressos

Desglossament de despeses

Pressupost Municipal 2018

Resum

Desglose de Ingresos

Despeses per Programa

Pressupost Municipal 2017

Ingresos

Gastos por Programa

Gastos por Clasificación Económica

Modificacions Pressupostàries