Període mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors - Trimestral

Període mitjà de pagament a proveïdors - Trimestral Global