Informació Pública

Bo social d'electricitat per a nous consumidors/es vulnerables

El Bo Social és un descompte aplicat a determinats col·lectius considerats consumidors vulnerables.

Aquest descompte varia segons la situació de cada abonat: el descompte aplicat és d'un 25% fins a un 40% sobre la factura total.

Aquest percentatge, depenent de diverses situacions, com el risc d'exclusió social, pot ser encara major.

Per motius del Covid-19 el Govern realitzarà una pròrroga d'aquesta subvenció com a mesura dins del Pla d'Actuació.

Horari per dipositar el fem als contenidors

Per a un millor funcionament en la recollida de fem i per a la millora del poble, l'Ajuntament ha posat uns fulls informatius als contenidors del fem, informant dels horaris per a dipositar-lo.

Preguem es respecten els horaris i els dies d'arreplegada. La implicació de tots i totes fa el nostre poble més net.

Sistema de bans per whatsapp

Per rebre els bans per whatsapp cal seguir algunes instruccions molt bàsiques que apareixen més avall:
El telèfon és: 657 978 455

COM APUNTAR-SE?

  • Cal enviar un whatsapp al número: 657 978 455
  • En aquest whatsapp cal posar la paraula BAN seguida del nom complet: BAN (Nom i Cognoms)
  • I, per acabar, afegir aquest número de telèfon a la llista de contactes

COM FUNCIONA AQUEST SERVEI?

  • Mitjançant el whatsapp rebràs els bans municipals
  • Aquest servei és unidireccional. Per comunicar-se amb l’Ajuntament cal emprar el telèfon 96223 53 86
  • Més información i dubtes a l’Espai Sociocultural (de dilluns a divendres, de 17.00h a 20.00h)

 

 

Informació per rebre bans per whatsapp:

Fraccionament dels rebuts mitjançant certificat digital

La Diputació de València informa que:

Aquells i aquelles contribuents que disposen de certificat digital poden fraccionar el pagament dels seus rebuts directament, de manera àgil, eficaç i en temps real, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de gestió tributaria o al seu ajuntament

Per a sol·licitar un fraccionament els i les contribuents deuen estar en possessió de certificat digital i accedir a la seu electrònica a través del següent enllaç: https://www.sede.dival.es/oficinatributaria

Anar a: Tràmits tributaris per al contribuent - Amb certificat - Fraccionar el deute (columna esquerra)

QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE

• Els fraccionaments que es realitzen en la OVC amb certificat digital es concediran en les mateixes condicions que si el contribuent ho realitzara a través dels mitjans d’accés esmentats, llevat que se tracte de fraccionaments amb garantia, o bé, aquells fraccionaments que porten inclosos quotes d’urbanització. En aquests dos casos,  la seua tramitació deurà realitzar-se de manera presencial (oficines territorials o ajuntaments).

 • Al finalitzar la tramitació del fraccionament, el i la contribuent obtindrà en el mateix moment la resolució de la concessió del mateix.