Horari per dipositar el fem als contenidors

Per a un millor funcionament en la recollida de fem i per a la millora del poble, l'Ajuntament ha posat uns fulls informatius als contenidors del fem, informant dels horaris per a dipositar-lo.

Preguem es respecten els horaris i els dies d'arreplegada. La implicació de tots i totes fa el nostre poble més net.