Comissions informatives

Comissió Especial de Comptes i Informativa Permanent d’Hisenda

Comissió Permanent d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics, Ordre Públic i Trànsit, Administració Interna, Medi Ambient, Promoció Econòmica, Agricultura i Comerç Local

Comissió de Benestar Social, Sanitat, Esport i Joventut, Cultura, Festes, Política Lingüística i Educació.