Els àmbits de la transparència municipal

El portal de transparència municipal s'emmarca dins d'aquesta estratègia i pretén acostar als ciutadans i ciutadanes del municipi tota la informació d'interès que els i les ajude a conèixer millor la gestió de l'entitat.

Registre d’Activitats de Dades Personals; Exercici de drets en protección de dades

Tràmits i instàncies municipals, Informació pública, Plans i programes

Normativa municipal, Urbanisme, Edictes, Protecció de dades

Pressupostos, Periode mitjà de pagament, Comptes anuals, Adjudicació de contractes i tota la informació econòmica de l'Ajuntament

Plens municipals, Corporació, Comissions informatives, Organització i infraestructures i més informació de l'Ajuntament