Obert el periode de pagament en voluntària dels impostos 2020

Es recorda als contribuents de Manuel, que el període de pagament en voluntaria dels  impostos corresponents a l’exercici 2020:                   

          - IBIR-Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Rústica 2020

          - IAE-Impost sobre Activitats Econòmiques

          - IBIU-Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana 2020

HA COMENÇAT L’1 D’OCTUBRE i FINALITZARÀ L’1 DE DESEMBRE DE 2020

Si no hagueren rebut al seu domicili la carta de pagament abans del dia 30 d’octubre, o l´hagueren extraviat, preguem es personen a l´Oficina d’Atenció al Públic de 9:30 a 14:00 h., per a retirar un duplicat.

Aquells contribuents que tingueren domiciliats aquests impostos els carregaran pel banc el día 1 d’octubre de 2020 (50% import del rebut) i el dia 2 de novembre de 2020 (l’altre 50%).

Adjuntos