Informació Urbanística
 • Conveni signat per l'Ajuntament amb ADIF

 • Documentació exposició pública (PGOU)

  1. MP 20 Pla General de Manuel
  2. Estudi ambiental territorial estratègic
  3. Estudi d'integració paisajística
 • Documentació Participació Pública (PGOU)

  1.MP 12 PG MANUEL
  2. ESTUDI AMBIENTAL TERRITORIAL ESTRATÈGIC
  3.ESTUDI PAISATGE
  4. PLA PARTICIPACIÓ PÚBLICA
  5. PLA DE MOBILITAT I ACCESIBILITAT SOSTENIBLE
  6. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
  7. INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA
  8.ESTUDI PREDICTIU D'IMPACTE ACÚSTIC
  9. INFORME ARQUEOLÒGIC
  10. PROJECTE CONCESIONAL D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
 • Documents Planement (PGOU)

  Plànol Informatiu
  Normes Urbanístiques text consolidat
  00. PG 1997 (Documentació del PGOU)
  01. MPPG N9 (Documentació del PGOU)
  02. MPPG N10 (Documentació del PGOU)
  03. MPPG N14 (Documentació del PGOU)
  04. MPPG N15 (Documentació del PGOU)
  05. MPPG N16 (Documentació del PGOU)
  06. MPPG N17 (Documentació del PGOU)
  07. MPPG N19 (Documentació del PGOU)
  08. PNM Les Salines (Documentació del PGOU)
  09. PDAI Sector El Manantial (Documentació del PGOU)
  10. Index-modificacions i contingut (Documentació del PGOU)
 • Pla territorial d'emergències

  Pla territorial d'emergències
 • Via Verda