Estat, desenvolupament i execució oferta ocupació pública