Període mitjà de pagament a proveïdors
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEïDORS
TRIMESTRAL
Codi Entitat
17-46-160-AA-00
Entitat
Manuel
Exercici Trimestre Ràtio d'Operacions Pagades * Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mitjà de Pagament Trimestral *
2016 Primer (16,32) (27,87) (17,60)
2016 Segon (20,27) (23,17) (20,53)
2016 Tercer (15,92) (11,10) (13,67)
2016 Quart (13,91) (29,34) (14,55)
2017 Primer (16,02) (30,00) (16,70)
En dies
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Períod Mitjà de Pagament Global *
2016 Primer (17,60)
2016 Segon (20,53)
2016 Tercer (13,67)
2016 Quart (14,55)
2017 Primer (16,70)

* Quan la dada apareix reflexada entre parèntesi es refereix a un import negatiu, que representa, bé una major celeritat, de mitjana, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, de mitjana, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30